Honk- en softbalvereniging Robur ’58 Apeldoorn

Aanstellingsbeleid

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Wij proberen onze vrijwilligers en kader zo goed mogelijk vooraf te screenen. Dit geldt vooral voor nieuwe vrijwilligers die nog geen historie binnen onze vereniging hebben. Voor deze nieuwe vrijwilligers worden de volgende stappen ondernomen, alvorens hen aan te stellen als trainer, coach of begeleider. Zo wordt er een kennismakingsgesprek gehouden door (een lid van) het bestuur. Tijdens dit gesprek worden de gedragsregels van Robur’58 besproken met de kandidaat vrijwilliger. Verder wordt er – met instemming van de kandidaat vrijwilliger – contact opgenomen met de vereniging of organisatie waar hij/zij vandaan komt (of ook actief is) om zijn/haar referenties te checken. En er wordt om een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) of een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) gevraagd.