Honk- en softbalvereniging Robur ’58 Apeldoorn

Algemeen

Algemene informatie over een veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat
Robur’58 voert een actief beleid op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid.

Maar wat is dat eigenlijk? Bij een plezierig en veilig sportklimaat kun je denken aan een prettige sfeer, waarin alle betrokkenen plezier beleven en waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Dit kan alleen als het voor iedereen duidelijk is wat van hem of haar verwacht wordt. Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde, veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/vrijwilliger/coach/trainer/bezoeker thuis voelt en trots op bent.

Helaas komen jaarlijks verschillende zaken van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie voor in de sport. Daarom is het belangrijk dat we deze zaken bespreekbaar maken binnen onze vereniging en zelf actief beleid in deze voeren, conform de richtlijnen van de NOC*NSF. Iedereen die lid is van Robur’58 dan wel ons bezoekt onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van Robur’58 en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.

Wie dat doet, is van harte welkom.