Honk- en softbalvereniging Robur ’58 Apeldoorn

Gedragsregels

Regels conform gedrag

Gedragsregels

Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Toch menen wij dat er goed aan te doen deze gedragscodes ook vast te leggen en zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. Daarmee is iedereen die bij de vereniging is betrokken in de gelegenheid er kennis van te nemen. De gedragscodes die wij hanteren zijn in overeenstemming met de door het NOC*NSF opgestelde gedragscodes. Deze codes zijn ingedeeld in de verschillende doelgroepen, namelijk sporters, bestuurders en trainers. Naast de doelgroepen zijn de gedragsregels voor seksuele intimidatie ook vermeld. Meer over deze
gedragscodes kijk dan op de website van het NOC*NSF:.

 

In veruit de meeste gevallen lukt het door de ongeschreven regels aan te halen, maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met de leden te maken. Verder zijn afspraken en clubregels vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.